Powrót

Wprowadzenie do frameworku MyBatis

mybatis_photo_1

Czym jest MyBatis?

MyBatis to framework Javy wykorzystywany do komunikacji z bazą danych. Dzięki niemu można w łatwy i czytelny sposób tworzyć zaawansowane zapytania SQL. MyBatis-Spring to biblioteka pozwalająca na prostą integrację najpopularniejszego frameworku Javy - Springa z MyBatisem. I to właśnie na połączeniu obu tych frameworków skupimy się w tym artykule.

Jak dołączyć framework MyBatis do swojego projektu w Springu

Najprostszym sposobem na dołączenie frameworku MyBatis do swojego projektu w Springu jest wybranie jego zależności podczas inicjalizacji za pomocą Spring Boota. Dzięki temu w naszym projekcie przy użyciu np. Mavena w pliku pom.xml zostanie dodana następująca zależność:

pom.xml

<dependency>
      <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
      <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
      <version>2.1.3</version>
 </dependency>

Następnie w pliku application.properties należy dodać odpowiednią właściwość mybatis.mapper-locations. Dzięki temu MyBatis będzie wiedział gdzie szukać plików XML zwanych Mapperami, do których będziemy zapisywać nasze zapytania w języku SQL.

application.properties

mybatis.mapper-locations=classpath*:/mybatis/*Mapper.xml

Jak wykorzystać framework MyBatis w projekcie w Springu

Zacznijmy od stworzenia prostego obiektu, który będziemy trzymać w bazie danych.

schema.sql

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_book(
  id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  title VARCHAR (255) NOT NULL,
  author VARCHAR (255) NOT NULL,
  description TEXT,
  owner_id INT,
  PRIMARY KEY (id)
);

Book.java

package pl.akai.bookcrossing.model;

import lombok.Builder;
import lombok.Data;

@Data
@Builder
public class Book {
  private int id;
  private String title;
  private String author;
  private String description;
  private Integer ownerId;
}

Teraz należy stworzyć interfejs zwany Mapperem i dołączyć do niego adnotację @Mapper. Jest on kluczowym plikiem w tym frameworku, gdyż na jego podstawie Spring stworzy Bean, który będzie się komunikował z bazą danych. Sygnatury metod interfejsu mogą przyjmować argumenty, które będą następnie wykorzystywane podczas tworzenia zapytania przy pomocy SQLa.

BookDaoMapper.java

package pl.akai.bookcrossing.list;

import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import pl.akai.bookcrossing.model.Book;

import java.util.List;


@Mapper
public interface BookDaoMapper {

  List<Book> getAllBooks();

  Book getBookById(@Param("id") int id);

  void insertBook(@Param("book") Book book);
}

Teraz należy dopisać odpowiedni kod w SQLu do stworzonych wcześniej funkcji Mappera w pliku XML.

BookDaoMapper.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >
<mapper namespace="pl.akai.bookcrossing.list.BookDaoMapper">

  <resultMap id="baseBookMap" type="pl.akai.bookcrossing.model.Book" >
    <id column="id" property="id" jdbcType="INTEGER" />
    <result column="title" property="title" jdbcType="VARCHAR" />
    <result column="author" property="author" jdbcType="VARCHAR" />
    <result column="description" property="description" jdbcType="VARCHAR" />
    <result column="owner_id" property="ownerId" jdbcType="INTEGER" />
  </resultMap>

  <select id="getAllBooks" resultMap="baseBookMap">
    select * from tb_book
  </select>

  <select id="getBookById" resultMap="baseBookMap">
    select * from tb_book
    where id = #{id}
  </select>

  <insert id="insertBook">
    INSERT INTO tb_book (title, author, description, owner_id)
    VALUES (#{book.title}, #{book.author}, #{book.description}, #{book.ownerId});
  </insert>
  
</mapper>

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest namespace="pl.akai.bookcrossing.list.BookDaoMapper". Odpowiada on za połączenie pliku XML z odpowiednim interfejsem.

Następnie tworzymy resultMap. Dzięki niej MyBatis wie, w jaki sposób ma połączyć ze sobą pola klasy i kolumny otrzymane poprzez zapytanie SQL.

 • column - odpowiada kolumnie z zapytania,
 • property - polu w klasie,
 • jdbcType - to typ.

Na samym końcu piszemy swoje zapytania w języku SQL.

 • id - odpowiada nazwie metody z interfejsu Mappera,
 • resultMap - pozwala na przekształcenie wyniku zapytania na obiekt Javy.

Jedną z największych zalet MyBatisa jest możliwość tworzenia dynamicznych zapytań SQLa, czyli na przykład takich, które mają w swoim wnętrzu na przykład instrukcje warunkowe czy pętle.

Zainteresowanych zapraszam do dokumentacji, gdzie są przykłady takich zapytań Zapytania dynamiczne

Teraz gdy mamy stworzony interfejs Mappera oraz odpowiadający mu plik XML możemy zacząć z nich korzystać. W klasie, w której chcemy skomunikować się z bazą danych, musimy za pomocą @Autowired wstrzyknąć nasz Mapper. Następnie wystarczy już tylko wywołać interesująca nas metodę interfejsu. Jeśli wszystko poprawnie zrobiliśmy, w ramach wywołania metody wykonane zostanie zadeklarowane zapytanie SQL. Dzięki temu możemy na przykład otrzymać interesujące nas dane lub wstawić nowy rekord do tabeli.

BookDaoImpl.java

package pl.akai.bookcrossing.list;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import pl.akai.bookcrossing.model.Book;

import java.util.List;

@Service
public class BookDaoImpl implements BookDao {

  private final BookDaoMapper bookMapper;

  @Autowired
  BookDaoImpl(BookDaoMapper bookMapper) {
    this.bookMapper = bookMapper;
  }

  @Override
  public Book findBookById(int bookId) {
    return bookMapper.getBookById(bookId);
  }

  @Override
  public List<Book> findAllBooks() {
    return bookMapper.getAllBooks();
  }

  @Override
  public void insertBook(Book book) {
    bookMapper.insertBook(book);
  }
}

Teraz wystarczy jeszcze napisać resztę naszej aplikacji w Springu w celu obsłużenia przychodzących requestów:

ListBookController.java

package pl.akai.bookcrossing.list;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import pl.akai.bookcrossing.model.Book;

@Controller
public class ListBookController {

  private final BookDao bookDao;

  @Autowired
  ListBookRestController(BookDao bookDao) {
    this.bookDao = bookDao;
  }

  @GetMapping("/")
  public String list(Model model) {
    model.addAttribute("books", bookDao.findAllBooks());
    return "index";
  }

  @GetMapping("/add")
  public String add(Model model) {
    bookDao.insertBook(Book.builder()
        .title("Innowatorzy")
        .author("Walter Isaacson")
        .description("Inna znana książka")
        .build());
    model.addAttribute("books", bookDao.findAllBooks());
    return "index";
  }
}

index.html

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>td { border: 1px solid black; }</style>
</head>
<body>
<table>
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Tytuł</th>
    <th>Autor</th>
    <th>Opis</th>
    <th>Właściciel</th>
  </tr>
  <tr th:each="book : ${books}">
    <td th:text="${book.id}">ID</td>
    <td th:text="${book.title}">Tytuł</td>
    <td th:text="${book.author}">Autor</td>
    <td th:text="${book.description}">Opis</td>
    <td th:text="${book.ownerId}">Właściciel</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

Dzięki temu otrzymujemy prostą stronę wyświetlającą dane z bazy danych, którą można zobaczyć poniżej:

mybatis_photo_2

Dlaczego warto korzystać z frameworku MyBatis?

MyBatis pozwala na uproszczenie kodu potrzebnego do komunikacji z bazą danych. Nie jest może tak popularnym frameworkiem jak Hibernate, ale ma kilka cech przez które warto zwrócić na niego uwagę:

 • duża wydajność - jeżeli zależy nam szczególnie na wydajności, warto zainteresować się frameworkiem MyBatis. Jest zdecydowanie szybszy od powszechnie wykorzystywanego Hibernate’a, a jednocześnie niewiele się różni pod tym względem od JDBC
 • duża kontrola nad zapytaniami - dzięki MyBatisowi możemy tworzyć dynamiczne zapytania SQL. Dzięki temu wywołując tę samą funkcję z innymi argumentami możemy otrzymać zupełnie inne zapytania SQL
 • prostota - do rozpoczęcia pracy z MyBatisem potrzebna jest jedynie znajomość SQLa i podstaw Javy

Chciałbyś/Chciałabyś napisać jakiś projekt w Javie, ale brakuje ci zespołu? A może uważasz, że potrzebujesz więcej doświadczenia w pisaniu aplikacji webowych? Bez względu na powód, serdecznie zapraszamy do AKAI.

- Michał Szczepaniak

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie podeślij nam je na adres kontakt@akai.org.pl lub kontrybuuj do naszego repozytorium.

Dodatkowe linki: