All Articles

HyperText Markup Language

HyperText Markup Language

Aby zrozumieć tworzenie stron internetowych, musimy zacząć do języka HTML.

HTML – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np. interaktywne formularze danych. ~Wikipedia

Struktura pliku HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <!-- Informacje o stronie oraz zasobach -->
 </head>
 <body>
  <!-- Opis struktury strony internetowej -->
 </body>
</html>

Utwórzmy plik o nazwie index.html i skopiujmy do niego powyższy kod. Teraz wypełnijmy własnym kodem sekcję nagłówkową i ciało strony.

Do sekcji nagłówkowej dodaj tag <title> oraz tytuł strony jako jego zawartość. Przykład:

<title>Twoja nazwa strony</title>

Do ciała strony dodajmy nagłówek najwyższego poziomu:

<h1>Twój nagłówek</h1>

PROTIP: na całej podstronie powinien znajdować się tylko jeden taki tag <h1>

Zapisujemy zmiany. Tak przygotowany plik możemy uruchomić w przeglądarce.

Sekcja nagłówkowa

Niestety natknęliśmy się na problem: brak polskich znaków. Aby temu zaradzić, musimy poinformować przeglądarkę, z jakiego kodowania znaków chcemy korzystać.

<meta charset="utf-8" />

Więcej o tagach meta

Ciało strony

Stronę budujemy z tagów o różnych właściwościach i przeznaczeniach.

Nagłówki

<h1>Nagłówek 1</h1>
<h2>Nagłówek 2</h2>
<h3>Nagłówek 3</h3>
<h4>Nagłówek 4</h4>
<h5>Nagłówek 5</h5>
<h6>Nagłówek 6</h6>

Akapit

<p>Lorem ipsum ...</p>

Interpreter HTML domyślnie ignoruje niektóre znaki, takie jak przełamanie linii, dlatego efektem tego kodu:

<p>
 Pierwsza linijka Druga linijka
</p>

będzie: Pierwsza linijka Druga linijka. Najprostszym sposobem będzie dodanie tagu przełamania linii:

Przełamanie linii

<br />
<!-- lub -->
<br />

Pozioma linia oddzielająca

<hr />

Lista

<ul>
 <li>Element listy</li>
 <li>Element listy</li>
 <li>Element listy</li>
</ul>

Lista numerowana

<ol>
 <li>Element listy</li>
 <li>Element listy</li>
 <li>Element listy</li>
</ol>

Hiperłącze

<a href="www.google.com" title="Google"
 >Kliknij tutaj aby przejść na stronę główną Google.com</a
>

Obrazek

<img src="obrazek.jpg" alt="Informacja o tym co znajduje się na obrazku" />

Skróty i definicje

Bywa, że na stronie chcemy użyć skróconej nazwy, która nie musi być dla wszystkich zrozumiała. Z pomocą przychodzi tag <abbr>:

<abbr title="Akademickie Koło Aplikacji Internetowych">AKAI</abbr>

Po najechaniu na skrót wyświetli się pełna nazwa. Podobnie działa tag <dfn>, który wykorzystuje się do załączania definicji:

<dfn>Logika</dfn> to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli.

Cytaty

<!-- Blok cytatu -->
<blockquote cite="http://akai.org.pl">
 Programować, albo nie programować <br />
 Oto jest pytanie...
</blockquote>

<!-- Cytat otoczony cudzysłowem -->
<q cite="http://akai.org.pl">
 Programować, albo nie programować <br />
 Oto jest pytanie...
</q>

Tekst z białymi znakami

Jeśli chcemy uwzględnić wielokrotne spacje, przełamania linii i wcięcia, możemy wykorzystać tag <pre>

<pre>
 ______   __ __   ______   __  
/\ __ \  /\ \/ /  /\ __ \  /\ \  
\ \ __ \ \ \ _"-. \ \ __ \ \ \ \ 
 \ \_\ \_\ \ \_\ \_\ \ \_\ \_\ \ \_\ 
 \/_/\/_/  \/_/\/_/  \/_/\/_/  \/_/                  
</pre>

http://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Sub-Zero&t=AKAI

Fragment kodu

Do zwracania wartości z funkcji służy słowo kluczowe <code>return</code>.

Znaki specjalne

Na stronach internetowych możemy korzystać ze wszystkich znaków kodowanych w UTF-8. Kilka przykładowych: ✶ ⨻ 𝔸 Nie jest dobrą praktyką przekopiowywać je stąd bezpośrednio do pliku. Ten sam efekt uzyskamy, wpisując tzw. encje (ang. entities), czyli kody zaczynające się od &. Zauważ, że znak & też trzeba wstawić za pomocą encji.

Znaki o specjalnym znaczeniu w HTMLu: &lt; &gt; &amp; Twarda spacja (oddzielone
nią wyrazy zawsze będą w jednej linii): do&nbsp;domu Greckie litery: &alpha;
&beta; &gamma; Symbole matematyczne: &radic; &int; &sum; &times; Litery z
akcentami: &eacute; &egrave; &ecirc; &euml; Strzałki: &larr; &rarr; &uarr;
&darr;

Więcej ciekawych znaków tutaj.

Komentarze w kodzie HTML

Zawartość tego magicznego tagu jest ignorowana przez interpreter przeglądarki.

<!-- Twój komentarz -->

Uwaga! Komentarze w kodzie HTML nie są ukryte przed odwiedzającymi - będą widoczne po wybraniu opcji pokaż źródło.

Załączenie zewnętrznych treści

HTML pozwala również na załączanie treści takich jak muzyka, wideo, czy inna strona internetowa. Zainteresowanych kieruję do Mozilla Developer Network - najlepszej, mi znanej, dokumentacji dla frontend developera dostępnej również w języku polskim. Przydatne tagi:

<audio>
 ,
 <video>
  ,
  <iframe
   >,
   <source />
   , <object></object
  ></iframe>
 </video>
</audio>

Grupowanie

Znaczniki div i span nic nie oznaczają i same z siebie nie wpływają na wygląd strony. Stosujemy je, żeby zastosować do elementów wspólne style.

<div>
 Wewnątrz bloku div można umieścić dowolne elementy, którym potem przypiszemy
 style CSS.
</div>

Do grupowania <span>fragmentów tekstu</span> służy znacznik span.

Atrybuty

Każdy znacznik ma swój zestaw atrybutów, które określają jego właściwości. Szczególnymi atrybutami, dostępnymi w każdym tagu są: klasa (class) i identyfikator (id). Wykorzystujemy je przy pisaniu stylów.

Podstawową różnicą między klasą a identyfikatorem jest taka, że na stronie można umieścić co najwyżej jeden element o danym identyfikatorze, a dowolną liczbę elementów z taką samą klasą. Znacznik może mieć kilka klas na raz, wtedy oddzielamy je spacją.

<div id="header">To jest nagłówek</div>
<div class="blue">To jest niebieskie</div>
<div class="blue">To też jest niebieskie</div>
<div class="important">To jest ważne</div>
<div class="blue important">To jest ważne i niebieskie</div>
<div id="sidebar" class="left">
 Można użyć jednocześnie klasy i identyfikatora
</div>

Semantyka

Znaczniki semantyczne to takie, które informują, jaki rodzaj treści zawierają. Używanie ich nie zmienia nic w warstwie wizualnej, ale wspomaga m. in. wyszukiwarki i czytniki ekranowe.

<nav>Nawigacja</nav>
<header>Nagłówek</header>
<footer>Stopka</footer>
<article>Artykuł</article>
<aside>Element poboczny</aside>
<section>Sekcja</section>

Jaki blok wybrać?

Wyróżnianie tekstu

<strong>To jest ważne (wyświetlane pogrubioną czcionką)</strong>
<em>To jest zaakcentowane (ang. emphasis, wyświetlane kursywą)</em>
<small>To jest mało ważne (wyświetlane małą czcionką)</small>

Uwaga: te znaczniki nie informują bezpośrednio o wyglądzie, tylko o charakterze tekstu w nich zawartych. Sposób wyświetlania możemy dowolnie ustawić w arkuszu stylów.

Przejdźmy teraz do kaskadowych arkuszy stylów.