All Articles

Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets

Kaskadowe arkusze stylów dają nam całkowitą kontrolę nad wyglądem naszej strony.

Reguła CSS:

Reguły w CSS definiuje się w taki sposób:

selektor {
 właściwość: wartość;
}

Tak podana właściwość z wartością tworzy deklarację.

Przykładowa reguła:

body {
 color: red;
}

Przekładając na język polski: Tekst znajdujący się w tagu <body> będzie od tej pory czerwony.

Komentarze

a {
 /*
  Twój komentarz
  wielolinijkowy
 */
}

Uwaga! Podobnie jak w języku HTML, komentarze nie są ukryte przed użytkownikami strony.

Kolory

Kolory w CSS możemy definiować na wiele sposobów:

selektor {
 color: cyan; /* wiele kolorów jest nazwanych i można je wykorzystać w szybkim prototypowaniu */
 color: rgb(
  0,
  0,
  255
 ); /* kolor możemy podać w formacie RGB, jest to jednak mało wydajne */
 color: hsl(
  0,
  100%,
  50%
 ); /* dostępna jest też przestrzeń kolorów HSL (odcień, nasycenie, jasność) */
 color: #0000ff; /* najlepszym sposobem jest podanie koloru w formacie szesnastkowym */
}

Aplikacja i druga pomagające wygenerować odpowiadający nam kolor.

Zewnętrzne style

Jeśli chcesz zacząć pisać swój własny arkusz kaskadowy pamiętaj, żeby utworzyć oddzielny plik z rozszerzeniem *.css i załącz go do pliku HTML:

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=“TwojaNazwaArkuszaStylow.css” />

Jeśli jednak jesteś buntownikiem i koniecznie chcesz umieścić swój styl w pliku HTML, cóż… możesz to zrobić w sekcji <head>:

<head>
 <style>
  p {
   font-size: 14px;
  }
 </style>
</head>

lub bezpośrednio w tagu:

<p style="font-size: 14px">Tekst o wielkości 14 pikseli</p>

Klasy i identyfikatory

No dobrze, ale co jeśli nie chcemy stylować wszystkich akapitów na stronie tylko jeden konkretny? Z pomocą przychodzą klasy. Wykorzystujemy je w pliku HTML w taki sposób:

<div>
 <p>Jakiś tekst</p>
 <p class="hot">Wyróżniony tekst</p>
 <p>Jakiś tekst</p>
 <p>Jakiś tekst</p>
</div>

teraz zdefiniujmy styl dla klasy .hot:

.hot {
 color: red;
}

W podobny sposób możemy wykorzystać inne atrybuty:

<p id="content"> Zawartość oznaczona identyfikatorem </p>
<a href="http://akai.org.pl"> Link prowadzący do strony głównej AKAI </p>
[id="content"] {
 font-size: 16px;
}
[href="http://akai.org.pl"] {
 color: red;
}

Marginesy

Box model

Aby poprawić czytelność strony stosuje się marginesy:

div {
 margin-top: 25px;
 margin-left: 10px;
 margin-right: 15px;
 margin-bottom: 30px;
}

Teraz możemy otoczyć nasz tag ramką:

div {
 border: 1px solid red;
 /* szerokość, styl, kolor */
}

Może okazać się teraz, że zawartość jest zbyt blisko ramki, możemy odsunąć ją przy użyciu właściwości padding:

div {
 padding-top: 25px;
 padding-left: 10px;
 padding-right: 15px;
 padding-bottom: 30px;
}

Właściwości tekstu

Przydatne właściwości do stylowania tekstu:

article {
 color: red; /* kolor tekstu */
 letter-spacing: 5px; /* odstępy między literami */
 text-align: center; /* wyrównanie tekstu - left, right, center, justify */
 text-decoration: underline; /* dekoracja tekstu: none, underline, overline, line through, blink */
 text-transform: uppercase; /* transformacje tekstu - none, capitalize, lowercase, uppercase */
}

Originally published by Rafał Rudol on Github Wiki