Powrót

Wprowadzenie do CodeIgniter4, część 1

CodeIgniter_flame

Czym jest CodeIgniter 4

CodeIgniter jest otwartoźródłowym frameworkiem języka PHP który pomaga oraz ułatwia pisanie aplikacji internetowych - jak w każdym frameworku szkielet aplikacji jest już gotowy, a poszczególne warstwy aplikacji można rozdzielać. Obecnie jego najnowsza wersja - 4.0.4 jest stosunkowo młoda - wyszła w lipcu tego roku i wprowadziła dużo zmian - między innymi cały kod został przepisany od nowa. Z tego też powodu migracja aplikacji napisanych w starszych wersjach CodeIgnitera jest uniemożliwiona na najnowszą. Jednak jak zapewniają twórcy migracja aplikacji napisanej w 4.x będzie możliwa na wyższe wersje frameworka.

Wzorzec projektowy MVC

CodeIgniter pozwala na budowę aplikacji zgodnie z wzorcem projektowym MVC (eng. Model, View, Controller) – Model, Widok, Kontroler. Warstwa modelu dotyczy logiki aplikacji, zapewnia dostęp do danych np. z bazy danych MySQL.

Warstwa widoku jest odpowiedzialna za obsługę wyświetlania widoku strony dla użytkownika, może być realizowana np. poprzez wygenerowanie odpowiedniego szablonu, w zależności od tego czy skorzystamy z dynamicznego czy statycznego sposobu zarządzania danymi.

Warstwa kontrolera jest to warstwa odpowiedzialna za funkcjonowanie aplikacji, przetwarza dane wejściowe użytkownika i odpowiednio reaguje na jego działania np. wywołując akcję, model bądź widok.

Wymagania CodeIgnitera

CodeIgniter 4 wymaga PHP w wersji co najmniej 7.2 z włączonymi rozszerzeniami:

  • php-json
  • php-mbstring
  • php-mysqlnd
  • php-xml

W tutorialu będę również korzystać z menadżera oprogramowania dla PHP - composera, zalecam używanie najnowszej wersji.

Instalacja CodeIgnitera

By zainicjować szkielet naszej aplikacji wystarczy, że wpiszemy następującą komendę:

composer create-project codeigniter4/appstarter projekt1

Po pomyślnym wykonaniu komendy composera możemy wejść w nasz główny folder aplikacji projekt1

Spróbujmy odpalić naszą aplikację tak by sprawdzić czy wszystko poprawnie się zainstalowało używając komendy

php spark serve

Dzięki temu, że CodeIgniter ma wbudowany swój serwer HTTP nie musimy posiadać zainstalowanego w systemie serwera HTTP jak apache czy nginx.

Jeżeli komenda przebiegła pomyślnie powinniśmy zobaczyć podobny komunikat:

CodeIgniter_spark

Teraz gdy otworzymy przeglądarkę na http://localhost:8080 powinniśmy zobaczyć domyślną stronę, świadczy ona o poprawnym zainstalowaniu aplikacji.

CodeIgniter_site_ok

Struktura aplikacji

Teraz opowiem krótko o trzech plikach które przydadzą się w kolejnej części Wprowadzenia. Po instalacji powinieneś w swoim IDE ujrzeć taki szkielet aplikacji:

CodeIgniter_skeleton

Pierwszym plikiem którym się zainteresujemy będzie plik konfiguracyjny zmiennych env który znajduje się w głównym katalogu naszej aplikacji. W tym pliku możemy swobodnie dodawać wartości które będziemy wykorzystywać w aplikacji m.in. domyślny adres naszej aplikacji czy parametry połączenia z bazą.

Drugim plikiem ktorym się zainteresujemy jest plik Aplikacji (App.php) znajduje się on w katalogu app/Config. W tym pliku możemy ustalić domyślny język strony, jej kodowanie oraz wiele innych aspektów aplikacji.

Kolejnym plikiem którym się zainteresujemy będzie plik Routingu (Routes.php) znajduje się on w katalogu app/Config. W tym pliku możemy definiować ścieżki, które wywołane przez użytkownika w przeglądarce bądź wywołane przez określone zapytania będą uruchamiać odpowiednie kontrolery. Obecnie znajduje się tutaj zdefiniowana ścieżka do domyślnego kontrolera, tak by domyślna strona mogła zadziałać. CodeIgniter_mvc

Na tym zakończę pierwszą część wprowadzenia do CodeIgnitera, w następnej części przedstawię w jaki sposób możemy podpiąć bazę do naszego projektu, korzystać z niej i przekazywać określone dane pobrane z bazy do widoku.

- Marcin Sylka

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie podeślij nam je na adres kontakt@akai.org.pl lub kontrybuuj do naszego repozytorium.